Joker pojechał do nowego domku. Mieszka w Hodowli Edmont's Angelic Eye


Piesek płaszczowy ze zjawiskowym znaczeniem dookoła szyi tzw. amerykański płaszcz.....z dobrej perspektywy wygląda jak znak Batmana więc na przekór został nazwany JOKER. Będzie raczej dużym samcem.

Odważny, ciekawski chętny do zabaw. Nie bierze udziału w szczenięcych bójkach. Lubi dużo i dobrze zjeść ;). Facet pełną gębą ;).

The mantle boy with the phenomenal meaning around the neck - called American coat ... from good perspective looks like a Batman character so in spite it was called JOKER. He will be a big male.